Z pewnością przeglądając oferty Firm reklamowych – agencji reklamy – pracowni reklamowych, spotkaliście się Państwo z produktem reklamowym pod nazwą “podświetlany kaseton reklamowy”. Pytając o cenę tego kasetonu, uzyskaliście bardzo różne wartości końcowe. Skąd wiedzieć czy cena za oferowaną reklamę jest dobra i odzwierciedla dobrą jakość oferowanej reklamy?

Często klienci kontaktując się z naszą pracownią, podają tylko jeden parametr jakim jest wymiar kasetonu i oczekują wiążącej i rzetelnej wyceny. Aby choć w minimalnym stopniu ułatwić dokonanie wyboru, przedstawiamy kilka poniższych przykładów mających niebagatelny wpływ na cenę końcową produktu.

Aby choć minimalnie przybliżyć ten aspekt reklamy, musimy skonkretyzować rozważania teoretyczne, biorąc pod uwagę podobne parametry.

Powinniśmy wiedzieć, gdzie i jak będzie eksponowany nasz kaseton, tak aby móc na wstępie określić dodatkowe wymagania przy jego produkcji.

Cena wykonania kasetonu

jest uzależniony od miejsca ekspozycji, zastosowanych materiałów, grubości wkładu graficznego, rodzaju i grubości profilów, rodzaju oświetlenia, rodzaju grafiki itp. Poniżej prezentujemy kilka wariantów i na ich przykładach postaramy się przedstawić, jaki wpływ na cenę mają poszczególne opcje reklamy podświetlanej.

Podświetlany Kaseton reklamowy format 200x100cm jednostronny, montowany bezpośrednio do elewacji budynku – kolor naturalne aluminium.

Co nam mówi ta lakoniczna powyższa informacja?

Dowiadujemy się, że kaseton możemy wykonać z tańszego profilu aluminiowego, gdyż nie będzie on poddawany większym naprężeniom i nie będą na niego np. działać zwiększone siły podczas dużych podmuchów wiatru.

Ten rodzaj kasetonu tworzy jedną spójną całość z podkładem na którym jest zamontowany. W tym przypadku nie musimy wykonywać pełnej konstrukcji wewnętrznej usztywniającej, wystarczy zastosowanie wsporników aluminiowych z grubszym wypełnieniem ściany tylnej. Zastosowanie tańszego profilu, skutkuje możliwością zastosowania cieńszej płyty metaplexu – co za tym idzie, jest to również tańsza opcja w zakupie.

Zastosowanie grafiki reklamowej na kasetonie reklamowym.

Jeżeli na kasetonie mają być eksponowane grafiki wektorowe ((litery i znaki, bez fotografii) koszt wykonania samej grafiki będzie niższy niż w przypadku pełno kolorowego wydruku w opcji z poddrukiem i dwustronną aplikacją.

Podświetlany Kaseton reklamowy format 200x100cm jednostronny, montowany nad elewacją budynku – kolor RAL xxxx

W tym przypadku informacja dotycząca planowanej ekspozycji reklamy, informuje nas o konieczności zastosowania zupełnie innych materiałów do produkcji reklamy, niż w przypadku omawianym powyżej. Niezbędne jest wykonanie lekkiej konstrukcji nośnej umieszczonej wewnątrz kasetonu z wyprowadzonymi elementami montażowymi, połączonymi z oramowaniem zewnętrznym reklamy.

Kaseton reklamowy – profil aluminiowy, PCV – czy może inny materiał?

Zastosowanie grubszego – mocniejszego profilu, powoduje konieczność do dopasowania większej grubości plexy jako podkładu graficznego do ekspozycji treści reklamowych. Mocniejszy profil niesie za sobą kolejny element jakim jest jego grubość. Grubszy profil generuje konieczność zastosowania mocniejszego doświetlenia reklamy. Co za tym idzie w przypadku oświetlenia LED – dużo więcej wydajnych i mocniejszych punktów świetlnych wraz z dużo mocniejszymi zasilaczami.

Dodatkowym elementem mającym wpływ na cenę końcową, jest zadany kolor RAL obudowy kasetonu. Tutaj dochodzi nam zmiana koloru poprzez malowanie proszkowe lub w tańszej (ekonomicznej wersji) oklejanie całego elementu kasetonu folią.

Reasumując: ten kaseton na pewno będzie droższy od porównywalnego formatem, kasetonu montowanego bezpośrednio do elewacji.

Kaseton reklamowy format 200x100cm dwustronny,montowany krótszym bokiem do elementu elewacji – kolor RAL XXXX

Ten rodzaj reklamy podświetlanej będzie najdroższą opcją z powyżej prezentowanych. Jak się Państwo domyślacie wpływ na jego cenę, będą miały podobne elementy jak w poprzednim przykładzie, ale niestety tutaj nie będziemy stosować żadnych kompromisów dotyczących obniżenia kosztów produkcji.

Konstrukcja nośna musi być wykonana z bardziej wytrzymałych elementów niż w poprzednim, przypadku, gdyż tutaj cała reklama będzie wisieć tylko na krótkim boku i siły działające na reklamę są o wiele większe niż przy montażu nad elewacją. Wprowadzenie dwustronnej ekspozycji, generuje dodatkową wagę całej reklamy, która niestety musi być wzięta pod uwagę podczas projektowania i wykonania konstrukcji nośnej kasetonu. Dwustronne podświetlenie ma równie wpływ na koszt dodatkowych źródeł światła, niezbędnego do dobrego doświetlenia kasetonu.

Mamy nadzieję, że w chociaż w minimalnym zakresie przedstawiliśmy Państwu różnice cenowe wynikające ze sposobu ekspozycji i przykładowego montażu kasetonu reklamowego.

Similar Posts