Korekta - aktualizacja cennika w SamART
Zmiana cen w agencji reklamowej SamART

UWAGA! Zmiany cen usług i produktów reklamowych.

Szanowni Państwo informujemy, że od 2 kwietnia 2022 byliśmy zmuszeni dokonać korekt cenowych na oferowane przez naszą firmę usługi i produkty reklamowe. Zmiany cen podyktowane są ogólną sytuacją w gospodarce i stale rosnącymi kosztami związanymi z zakupem podstawowych komponentów. Dodatkowym utrudnieniem w aktualizacji cenników jest fakt, że prawie każda nowa dostawa jest o kilka procent droższa od poprzedniej.

Wzrost kosztów energii elektrycznej, paliw, gazu niezbędnych do naszej działalności jak i realizowania zleceń w sposób znaczący przyczynił się do podjęcia decyzji o wprowadzeniu korekt cenowych.

Prosimy obecnych i przyszłych klientów chcących otworzyć zlecenie o każdorazowe potwierdzanie cen finalnych na interesujące Państwa produkty i usługi.

Cenniki publikowane na naszych stronach od 2 kwietnia 2022 mają charakter orientacyjny.

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony i dziękujemy za możliwość partnerskiej współpracy na obopólnie korzystnych warunkach.
Zapraszamy do współpracy.

Similar Posts