Konferencje Spotkania Firmowe konferencje online przenosimy do internetu

OBSŁUGA TECHNICZNA KONFERENCJI

KONFERENCJA

Konferencja to wydarzenie, podczas którego grupa ludzi spotyka się w określonym miejscu i czasie, aby dyskutować na określony temat lub tematy. Konferencje są organizowane w różnych celach, takich jak prezentacja wyników badań naukowych, wymiana doświadczeń i wiedzy, omówienie problemów biznesowych czy edukacja.

Kompleksowa obsługa techniczna konferencji i kongresów

OBSŁUGA TECHNICZNA KONFERENCJI

Obsługa techniczna konferencji to głównie obsługa dźwiękowa oraz oświetleniowa. W przypadku konferencji hybrydowych dochodzi obsługa streamingowa. Często się zdarza, że do zakresu zamawianej usługi dochodzi obsługa multimedialna – czyli realizacja i zarządzanie prezentacjami – wyświetlaniem ich na dedykowanych ekranach projekcyjnych.

Konferencje mogą być skierowane do określonej grupy odbiorców, takich jak specjaliści z danej branży, naukowcy, menedżerowie czy studenci. Podczas konferencji prelegenci często prezentują swoje badania, innowacje, rozwiązania czy trendy w danej dziedzinie, a uczestnicy mają okazję na bieżąco dyskutować, zadawać pytania i wymieniać się opiniami. Konferencje mogą mieć różną formę i trwać od kilku godzin do kilku dni. Mogą być organizowane w różnych miejscach, takich jak hotele, centra konferencyjne czy uniwersytety. Obecnie coraz więcej konferencji odbywa się również w formie online lub hybrydowej, co pozwala na uczestnictwo osób z różnych części świata.

Organizacja konferencji wymaga odpowiedniego planowania i koordynacji wielu aspektów, takich jak wybór tematyki, prelegentów, miejsca, czasu, budżetu, promocji i logistyki. Wszystko to ma na celu zapewnienie jak największej liczby uczestników oraz skuteczne przeprowadzenie wydarzenia.

OBSŁUGA TECHNICZNA KONFERENCJI HYBRYDOWYCH

Konferencje hybrydowe to rodzaj konferencji, który łączy elementy tradycyjnych konferencji i wydarzeń online. Taka konferencja umożliwia uczestnictwo zarówno osobom fizycznie obecnym na miejscu, jak i tym, którzy chcą uczestniczyć w wydarzeniu zdalnie, za pomocą internetu. Organizacja konferencji hybrydowej wymaga odpowiedniej infrastruktury i technologii, aby umożliwić transmisję wydarzenia na żywo do uczestników zdalnych. Ważne jest również zapewnienie dobrej jakości dźwięku i obrazu, a także narzędzi umożliwiających interakcję między uczestnikami online i offline.

Aby zorganizować konferencję hybrydową, należy przede wszystkim wybrać odpowiednie miejsce, w którym będzie można zainstalować niezbędną infrastrukturę techniczną. Następnie trzeba zadbać o dobry dobór sprzętu oraz wykwalifikowanych techników, którzy pomogą w obsłudze technicznej.

Konferencje hybrydowe różnią się od typowych konferencji tym, że umożliwiają udział osobom z różnych miejsc na świecie, bez konieczności fizycznego podróżowania na wydarzenie. Pozwalają również na oszczędność czasu i kosztów związanych z organizacją tradycyjnej konferencji. Jednocześnie, konferencje hybrydowe zachowują elementy, które wyróżniają tradycyjne konferencje, takie jak możliwość bezpośredniego kontaktu z prelegentami i uczestnikami oraz uczestnictwo w interaktywnych sesjach i warsztatach.

W skrócie, konferencje hybrydowe stanowią innowacyjne podejście do organizacji wydarzeń, które łączy zalety tradycyjnych konferencji z możliwościami technologicznymi, jakie daje nam dzisiaj Internet.

KONFERENCJE JAKO NARZĘDZIE EDUKACJI I NAUKI

Konferencje są jednym z najważniejszych narzędzi w dzisiejszym świecie biznesu, edukacji i nauki. Są to wydarzenia, podczas których ludzie z różnych dziedzin spotykają się, aby wymieniać się wiedzą, doświadczeniami i pomysłami. Organizacja konferencji wymaga odpowiedniego planowania i koordynacji wielu aspektów, takich jak miejsce, czas, tematyka, prelegenci, budżet i promocja. Cele konferencji są zróżnicowane i zależą od specyfiki danej imprezy. Jednym z głównych celów jest umożliwienie uczestnikom nawiązania kontaktów z innymi specjalistami z danej dziedziny. Konferencje to doskonała okazja do poszerzania swojej sieci kontaktów, nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

Innym ważnym celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych, technologicznych czy biznesowych. Podczas konferencji prelegenci prezentują swoje badania, innowacje, rozwiązania i trendy w danej dziedzinie, co umożliwia uczestnikom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w swojej branży.

OBSŁUGA TECHNICZNA KONFERENCJI
NAUKOWYCH – BIZNESOWYCH – EDUKACYJNYCH – TECHNOLOGICZNYCH

Konferencje dzielą się na wiele kategorii, w zależności od celów, tematyki czy sposobu przeprowadzenia. Jednym z podziałów jest na przykład podział na konferencje naukowe, biznesowe, edukacyjne czy technologiczne. W zależności od celów organizatorów, mogą być one organizowane w różnych formach, takich jak konferencje online, hybrydowe czy tradycyjne. Warto podkreślić, że organizacja konferencji to nie tylko wyzwanie logistyczne, ale również promocyjne. W dzisiejszych czasach istotne jest odpowiednie zaplanowanie działań marketingowych, które umożliwią skuteczną promocję konferencji i przyciągnięcie jak największej liczby uczestników.

Podsumowując, konferencje są ważnym narzędziem w dzisiejszym świecie biznesu, nauki i edukacji. Ich organizacja wymaga odpowiedniego planowania i koordynacji wielu aspektów, a ich cele są zróżnicowane i zależą od specyfiki danej imprezy.

Oferta obsługi technicznej eventów - Kraków Małoposla

OBSŁUGA TECHNICZNA KONFERENCJI
ELEMENTY SKŁADOWE

Organizacja konferencji jest dość złożonym i nieco skomplikowanym zadaniem, które wymaga zaangażowania wielu osób i zasobów. Jednym z najważniejszych elementów każdej konferencji jest obsługa techniczna, która odpowiada za zapewnienie prawidłowego działania sprzętu i systemów, a także za reagowanie w razie awarii lub problemów technicznych.

Istotnymi elementami aspektu obsługi technicznej konferencji są:

  1. Wybór odpowiedniego sprzętu – w zależności od potrzeb organizatorów, obsługa techniczna musi zapewnić odpowiedni sprzęt, który umożliwi prowadzenie prezentacji, transmisję obrazu i dźwięku, a także interakcję z uczestnikami. Ważne jest również, aby sprzęt był wysokiej jakości i bezpieczny w użyciu.
  2. Konfiguracja sprzętu i systemów – obsługa techniczna musi odpowiednio skonfigurować sprzęt i systemy, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo podczas konferencji. Należy również pamiętać o testowaniu sprzętu przed rozpoczęciem wydarzenia, aby uniknąć problemów technicznych w trakcie trwania konferencji.
  3. Obsługa systemów transmisji – w przypadku konferencji hybrydowych lub online, obsługa techniczna musi zapewnić odpowiednie systemy transmisji, aby umożliwić uczestnikom zdalnym udział w wydarzeniu. Wymaga to odpowiedniej infrastruktury technicznej, np. serwerów, kamer, mikrofonów, oprogramowania do transmisji na żywo itp.
  4. Reagowanie na problemy techniczne – obsługa techniczna musi być przygotowana na nagłe problemy techniczne, takie jak awarie sprzętu lub systemów, problemy z zasięgiem sieci, problemy z połączeniem itp. Należy mieć plan awaryjny, który pozwoli szybko i skutecznie zareagować na tego typu sytuacje.
  5. Wsparcie techniczne dla prelegentów i uczestników – obsługa techniczna powinna zapewnić wsparcie techniczne dla prelegentów i uczestników, aby umożliwić im skuteczne korzystanie ze sprzętu i systemów. Należy też zapewnić instrukcje obsługi i dostępne środki porozumiewania się z technikami.

Podsumowując, aspekt obsługi technicznej jest niezwykle ważnym elementem organizacji konferencji. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu i systemów, ich konfiguracja, reagowanie na problemy techniczne oraz wsparcie techniczne dla prelegentów i uczestników, to kluczowe elementy, które przyczyniają się do sukcesu każdej konferencji.

ILE KOSZTUJE OBSŁUGA TECHNICZNA KONFERENCJI

Cena obsługi technicznej konferencji zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i skala wydarzenia, ilość potrzebnego sprzętu, czas trwania konferencji, potrzebna ilość techników oraz lokalizacja wydarzenia. Podstawowe usługi obsługi technicznej, takie jak konfiguracja sprzętu, nadzór nad systemami transmisji i wsparcie techniczne, mogą kosztować od kilkuset do kilku tysięcy złotych w zależności od wielkości i rodzaju wydarzenia.

Jednakże w przypadku większych wydarzeń, takich jak konferencje międzynarodowe, wystawy lub imprezy masowe, koszty obsługi technicznej mogą znacznie wzrosnąć. W takim przypadku koszty mogą sięgać dziesiątek tysięcy złotych, a nawet przekraczać setki tysięcy złotych.Warto jednak pamiętać, że koszty obsługi technicznej to nie tylko wydatek, ale również inwestycja w jakość i sukces wydarzenia. Dzięki odpowiedniej obsłudze technicznej, organizatorzy mogą zapewnić uczestnikom doskonałe doświadczenie i zapewnić, że wydarzenie będzie przeprowadzone zgodnie z planem i bez problemów technicznych.

OBSŁUGA TECHNICZNA KONFERENCJI – CENNIK USŁUG STREAMINGOWYCH

Poniżej przedstawiamy cennik orientacyjny obsługi streamingowej konferencji mobilnych, standardowych, hybrydowych..

PAKIET – MINIPAKIET PODSTAWOWYPAKIET STANDARDOWY – 2 kamPAKIET STANDARD – 3 kamPAKIET STANDARD 4 kam
1 kamera statyczna1 kamera statyczna2 kamery statyczne3 kamery statyczne4 kamery statyczne
do 30 minut streamingudo 2 godzin streamingudo 2 godzin streamingudo 2 godzin streamingudo 2 godzin streamingu
1 platforma streamingowa (np.Facebook, YouTube, Twitch)1 platforma streamingowa (np.Facebook, YouTube, Twitch)1 platforma streamingowa (np.Facebook, YouTube, Twitch)do 2 platform streamingowych (np.Facebook, YouTube, Twitch)do 2 platform streamingowych (np.Facebook, YouTube, Twitch)
Multimedia w transmisji: (plansze, podpisy, napisy) do 4 źródełMultimedia w transmisji: (plansze, podpisy, napisy) do 10 źródełMultimedia w transmisji: (plansze, podpisy, napisy) do 10 źródełMultimedia w transmisji: (plansze, podpisy, napisy) do 15 źródełMultimedia w transmisji: (plansze, podpisy, napisy, filmy, spoty reklamowe) do 15 źródeł)
Obsługa dźwiękowa po stronie zamawiającego. Suma dostarczona po XLRObsługa dźwiękowa po stronie zamawiającego – Suma dostarczona po XLRObsługa dźwiękowa po stronie zamawiającegoObsługa dźwiękowa po stronie zamawiającego – sygnał do transmisji przejęty poprzez łącze XLR dostarczoneObsługa dźwiękowa po stronie zamawiającego – sygnał do transmisji przejęty poprzez łącze XLR
Obsługa oświetleniowa po stronie zamawiającegoObsługa oświetleniowa po stronie zamawiającegoObsługa oświetleniowa po stronie zamawiającegoObsługa oświetleniowa po stronie zamawiającegoObsługa oświetleniowa po stronie zamawiającego
Uczestnicy zdalni prelegenci – nie dotyczyUczestnicy zdalni – prelegenci – nie dotyczyUczestnicy zdalni – prelegenci – brak elementów w transmisjiUczestnicy zdalni aktywni prelegenci – do 2 osóbUczestnicy zdalni prelegenci – do 2 aktywnych uczestników
Stabilne łącze internetowe RJ45 – po stronie zamawiającego.Stabilne łącze internetowe RJ45 – po stronie zamawiającego.Stabilne łącze internetowe RJ45 – po stronie zamawiającego.Stabilne łącze internetowe RJ45 – po stronie zamawiającego.Stabilne łącze internetowe RJ45 – po stronie zamawiającego
cena od 490,00 + VATCena od 990,00 + VATCena od: 1490,00 + VATCena od: 1990,00 + VATCena od 2490,00 + VAT

OBSŁUGA KONFERENCJI – CENNIK USŁUG OŚWIETLENIOWYCH

W poniższej tabeli publikujemy orientacyjny cennik podstawowych usług związanych z oświetleniem sceny głównej konferencji. Cena uzależniona jest od czasu trwania wydarzenia oraz ilości torów oświetleniowych niezbędnych do uzyskania oczekiwanego efektu.
Cennik obsługi oświetleniowej zawiera kompletne urządzenie z okablowaniem, sterowaniem, statywami, montażem i demontażem.

PAKIET – MINI – BriefingPAKIET PODSTAWOWY „Mini konferencja)PAKIET STANDARDOWY (konferencja)PAKIET STANDARD (konferencja)PAKIET STANDARD (konferencja)
2 TORY OŚWIETLENIOWE4 TORY OŚWIETLENIOWE6 TORÓW OŚWIETLENIOWYCH8 TORÓW OŚWIETLENIOWYCH10 TORÓW OŚWIETLENIOWYCH
MOC SUMARYCZNA OŚWIETLENIA: do 200WMOC SUMARYCZNA OŚWIETLENIA: do 500WMOC SUMARYCZNA OŚWIETLENIA: do 1500WMOC SUMARYCZNA OŚWIETLENIA: do 2500WMOC SUMARYCZNA OŚWIETLENIA: do 5000W
Czas realizacji – do 1 godz.Czas realizacji – do 2 godz.Czas realizacji – do 2 godz.Czas realizacji – do 2 godz.Czas realizacji – do 2 godz.
cena od 250,00 + VATCena od 500,00 + VATCena od: 750,00 + VATCena od: 1000,00 + VATCena od 1250,00 + VAT

CENNIK PODSTAWOWY OBSŁUGI DŹWIĘKOWEJ

Poniżej kilka podstawowych pakietów związanych z dźwiękową obsługą konferencji. Cena finalna uzależniona jest od ilości torów audio, które są niezbędne aby spełnić warunki techniczne organizowanego eventu. Tory audio to na przykład: mikrofony, mikroporty, odsłuchy, głośniki konferencyjne. Suma wykorzystanych urządzeń to ilość torów audio do obsługi.

PAKIET – MINI – BriefingPAKIET PODSTAWOWY „Mini konferencja)PAKIET STANDARDOWY (konferencja)PAKIET STANDARD (Event)PAKIET STANDARD (Event)
Tory audio – max 2 (np.mikrofon 1x + 1x monitor odsłuchowy)Tory audio: – max 4 (np.mikrofony, mikroporty, odsłuchy, głośniki)Tory audio: – max 6 (np.mikrofony, mikroporty, odsłuchy, głośniki)Tory audio: – max 8 (np.mikrofony, mikroporty, odsłuchy sceniczne, głośniki, ucha reżyserskie)Tory audio: – max 12 (np.mikrofony, mikroporty, odsłuchy, głośniki, odsłuchy sceniczne. odsłuchy douszne)
Czas realizacji – do 1 godz.Czas realizacji – do 2 godz.Czas realizacji – do 2 godz.Czas realizacji – do 2 godz.Czas realizacji – do 2 godz.
Interface audio – 1xInterface audio – 1xInterface audio – 1xInterface audio – 1xInterface audio – 2x
Mikser audio mini – 4 kanałMikser audio mini – 4 kanałówMikser audio – 8 kanałówMikser audio – 16 kanałówMikser audio – 32 kanałów
Nagłośnienie – nieNagłośnienie – podstawowe 2 głośniki suma: do 500WNagłośnienie – podstawowe 2 głośniki suma: do 1000WNagłośnienie – podstawowe 4 głośniki suma: do 2000WNagłośnienie – podstawowe 4 głośniki suma: do 4000W
Odsłuchy reżyserskie – nieOdsłuchy reżyserskie – nieOdsłuchy reżyserskie – nieOdsłuchy reżyserskie – nieOdsłuchy reżyserskie – nie
Monitory odsłuchowe – nieMonitory odsłuchowe – nieMonitory odsłuchowe – nieMonitory odsłuchowe – nieMonitory odsłuchowe – nie
Realizator audio – nieRealizator audio – nieRealizator audio – takRealizator audio – takRealizator audio – tak
Asystent realizatora – nieAsystent realizatora – nieAsystent realizatora – nieAsystent realizatora – nieAsystent realizatora – nie
cena od 390,00 + VATCena od 890,00 + VATCena od: 1490,00 + VATCena od: 1990,00 + VATCena od 2990,00 + VAT

Zapraszamy do współpracy.

YouTube video

Air Video – film fotografia media