FOLIE SAMOPRZYLEPNE – WYCINANIE – PLOTOWANIE


Oferujemy usługi reklamowe w postaci cięcia obrysowego nadrukowanych folii i papierów samoprzylepnych. Technologia ta umożliwia wykonanie niskonakładowych – personalizowanych produktów w zakresie druku i cięcia.

Ploterowe wycinanie folii - plotowanie folii samoprzylepnej

Wypukle naklejki na samochody

Wycinanie – plotowanie folii samoprzylepnych

Ploterowe wycinanie napisów, liter i znaków foliowych.

Cięcie ploterowe standardowe i  obrysowe folii, umożliwia wykonanie w nakładzie nawet 1 sztuki, pełno kolorowych produktów, do których należą:

W dowolnych wybranych kształtach – obrysach, bez ponoszenia kosztów: wykonania wykrojnika i usługi wykrawania.


JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK


Najczęściej, klienci przygotowują prace w programie COREL DRAW, tak więc omówimy przygotowanie pracy w tym właśnie programie.

Produkty przeznaczone do nacinania obrysowego (po obrysie) przygotowujemy w następujący sposób:

1) Przygotowujemy projekt do druku na warstwach z zastosowaniem nadlewek. Nadlewka tym mniejsza im mniejszy jest produkt finalny. Małe naklejki nadlewka około 0,2mm, większe prace np.100cm x 100cm – nadlewka około 1mm.

Projekt musi być przygotowywany na 3 warstwach:

  • warstwa główna (projekt do druku ze specjalnymi paserami i liniami cięcia – wektor)
  • warstwa cięcia (projekt do cięcia bez grafiki – tylko wektorowy obraz z paserami)
  • warstwa do druku (grafika do druku z czarnymi paserami) – bez widocznych linii cięcia

2) Po przygotowaniu projektu na warstwach, sprawdzamy dokładność kolejnych warstw elementów projektu, nakładając je na siebie i w dużej dokładności sprawdzamy, czy dokładność przygotowania jest odpowiednia.

3) Przygotowanie projektu do druku i cięcia wykonanie eksportów. Plik rastrowy (drukowalny) eksportujemy do rozszerzenia TIF, PSD, PDF lub EPS z widocznymi paserami, ale bez widocznych linii cięcia wektorowego – płaski. Plik do cięcia eksportujemy do rozszerzenia EPS lub AI, z zaznaczonymi liniami cięcia oraz paserami (bez grafiki).

4) Po wykonaniu eksportów do właściwych rozszerzeń, raz jeszcze sprawdzamy dokładność przygotowania projektu, poprzez import plików do Corela i nałożenie ich na siebie, na podglądzie szkieletowym. Jeżeli wszystko jest O.K. , grafika do wycinania “nie świeci” poza tłem linii obrysowych, format jest zgodny z założonym w projekcie, możemy pliki przesyłać do druku.

Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do przygotowania plików, prosimy o kontakt z naszą pracownią w celu wyjaśnienia i omówienia pracy.

Wycinanie folii samoprzylepnych po obrysie
Naklejka 3d logo wycinana obrysowo - cięcie folii
Naklejki 3d logo wycinane ploterem