POSTPRODUKCJA GRAFICZNA FILMÓW I FOTOGRAFII

wizualna korekta materiałów filmowych i fotograficznych

Na wstępie chcemy wyjaśnić znaczenie terminu „post produkcja”. Ogólnie mówiąc są to wszystkie czynności wykonywane po pozyskaniu materiału graficznego formie zdjęć, klipów filmowych, plików muzycznych i innych elementów audio video graficznych, które musimy przygotować do prezentacji finalnej. Na usługę postprodukcji składają się czynności związane z poprawą jakości materiału, korektą kolorystyczną, korektą ekspozycji,  koloryzacją (color gradingiem) itp.


POSTPRODUKCJA VIDEO


Rozróżniamy kilka podstawowych dziedzin, w których post produkcja jest czynnością wymaganą, aby uzyskać zaplanowany pożądany efekt efekt finalny. W dziale filmowym – realizatorskim, do tych podstawowych czynności należą między innymi praca nad kolorem, ekspozycją, kadrem, synchronizacją, odpowiednim połączeniem scen. Użyciem dodatkowych efektów z programów edycyjnych, których zadaniem będzie doprowadzenie każdej kolejnej sceny do jednej całości, tak aby z edytowanych pojedynczych scen stworzyć produkcyjną wersję filmu.

Prace post produkcyjne największą skalę trudności generują w pełnometrażowych produkcjach filmowych, w zaawansowanych projektach efektowych, czy filmach reklamowych wykorzystujących wielorakie techniki realizacyjne. Przykładem prostych – mało skomplikowanych czynności post produkcyjnych, odnajdziemy w amatorskich realizacjach prezentowanych najczęściej w portalach internetowych, czy na stronach blogowych.

Postprodukcja foto video - kolorycacja i kolor grading
Poprawa i korekta zdjęć i ujęć filmowych

Postprodukcja foto video – kolorycacja i kolor grading

Najbardziej zaawansowanymi i wymagającymi olbrzymich nakładów pracy i oczywiście finansowych, są spektakularne produkcje filmowe z gatunków Science fiction, filmów beletrystycznych, oraz realizacji historycznych.

Najbardziej popularnymi (podstawowymi) programami używanymi w post produkcji są programy:

 • Avid Media Composer (bogata kolekcja rozszerzeń I możliwości edycyjnych)
 • Final Cut
 • Adobe Premiere
 • Adobe After Effects
 • Da Vinci Resolve
 • Sony Vegas (różne wersje)

POSTPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA


Post produkcja fotograficzna, polega na przygotowaniu materiału zdjęciowego do dalszej edycji w danym projekcie. Do najczęściej przeprowadzanych operacji na zdjęciach są:

 • wywołanie fotografii z plików zapisu bezkompresyjnego RAW
 • poprawa ekspozycji zdjęcia
 • kadrowanie fotografii
 • retuszowanie zdjęć
 • koloryzowanie wywołanego klipu
 • obróbka ponadstandardowa (wycinanie, łączenie warstw, tworzenie collage).

Niestety nawet najbardziej doświadczeni fotografowie, w specyficznych warunkach nie są w 100% zapanować na wykonywana fotografią, tak aby spełniała ona swoją rolę. Zwłaszcza, gdy dane ujęcie nie jest wykonywane w studiu, tylko w warunkach bardziej wymagających. We wszystkich tych przypadkach, gdy wymaga tego sytuacja, przychodzi nam z pomocą czynność a bardziej zestaw czynności zwanych potocznie „post produkcją”.

Najbardziej popularnymi programami używanym do post produkcji fotograficznej, są produkty znanej korporacji Adobe, specjalizującej się w programach edycyjnych do zastosowań biurowych, fotograficznych, filmowych i efektowych. Najczęściej stosowanym oprogramowaniem do potrzeb Post produkcji fotograficznej jest Adobe Photoshop oraz Adobe LightRoom. Oczywiście możemy znaleźć wielu innych niezależnych producentów, których oprogramowanie będzie spełniać podobne funkcje. Jednakże Adobe jeszcze przez długi okres będzie należeć do absolutnej czołówki w komercyjnym – profesjonalnym zastosowaniu.


ZOBACZ PONIŻEJ PRZYKŁADY POSTPRODUKCJI FILMOWEJ