AKCEPTACJA PROJEKTU


Drukarnia wielkoformatowa_usługi druku wielkoformatowego = plakaty reklamowe

Co oznacza “akceptacja projektu”?

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych w projekcie. Akceptacja oznacza zatwierdzenie całości projektu do druku, zarówno pod kątem graficznym, jak i tekstowym. Odpowiedzialność za wszelkie błędy literowe spoczywa po stronie sprawdzającego materiał przesłany do akceptacji

Kolory widziane na monitorze?

Odwzorowania kolorów widziane na monitorze komputera lub innym urządzeniu są kolorami orientacyjnymi i mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów w finalnym wydruku. Istnieje możliwość zamówienia kalibracyjnego wydruku próbnego – match print – usługa dodatkowo płatna.