Akceptacja projektu – co oznacza i jakie są jej konsekwencje?

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych w projekcie. Akceptacja oznacza zatwierdzenie całości projektu do druku, zarówno pod kątem graficznym jak i tekstowym. Odpowiedzialność za wszelkie błędy literowe spoczywa po stronie sprawdzającego materiał przesłany do akceptacji. Reklamacje z tytułu jakichkolwiek błędów – w tym teleadresowych – nie będą uwzględniane. Prosimy o rzetelną weryfikację danych.

Kolory widziane na monitorze klienta a kolory referencyjne?

Odwzorowania kolorów widziane na monitorze komputera lub innym urządzeniu są kolorami orientacyjnymi i mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów w finalnym wydruku. Aby uniknąć ewentualnych błędów lub rozbieżności istnieje możliwość zamówienia kalibracyjnego wydruku próbnego – “Match print”.

Wydruk kalibracyjny – MatchPrint – kiedy zalecamy jego zastosowanie?

Wykonanie wydruku kalibracyjnego jest zalecane w przypadku kolorów, których odzwozoranie jest szczególnie ważne dla zlecającego.

Próbny – przedprodukcyjny wydruk kalibracyjny

Istnieje możliwość zamówienia wydruku przedprodukcyjnego w technologii druku cyfrowego. Zamówienia obejmuje druk małoformatowy (ulotki, foldery, plakaty małoformatowe, wizytówki, papiery firmowe), jak również wielkoformatowy: banery, druk na foliach, plakaty wielkoformatowe, grafiki na plandekach itp). Wydruk próbny jest zalecany przy dużych zamówieniach obejmujących newralgiczne kolory bazowe, które muszą spełniać wymagania zgodności kolorystycznej.