AKCEPTACJA PROJEKTU

JEDEN Z WAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW WSPÓŁPRACY AGENCYJNEJ


Drukarnia wielkoformatowa_usługi druku wielkoformatowego = plakaty reklamowe

Akceptacja projektu – co oznacza i jakie są jego konsekwencje?

 

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych w projekcie. Akceptacja oznacza zatwierdzenie całości projektu do druku lub innej realizacji zleconej Agencji reklamowej SamART.
Akceptacja obejmuje sprawdzenie projektu
zarówno pod kątem graficznym, jak i tekstowym. Odpowiedzialność za wszelkie błędy literowe – merytoryczne w treści zlecenia spoczywa po stronie sprawdzającego materiał przesłany do akceptacji.

 

Po akceptacji projektu i przekazania go przez klienta (zlecającego) do duku –  zwalnia SamART przed odpowiedzialnością związaną z błędami na wydrukowanych pracach.

 

Prosimy zatem o poważne potraktowanie tematu “sprawdzenia i akceptacji” projektów.

Kolory widziane na monitorze klienta a kolory referencyjne?

Odwzorowania kolorów widziane na monitorze komputera lub innym urządzeniu są kolorami orientacyjnymi i mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów w finalnym wydruku. Aby uniknąć ewentualnych błędów lub rozbieżności Istnieje możliwość zamówienia kalibracyjnego wydruku próbnego – “Match print” – która jest usługą dodatkowo płatną.

Wydruk kalibracyjny – MatchPrint – kiedy zalecamy jego zastosowanie?

Wydruk kalibracyjny zalecany jest do wykonania w przypadku ważnych i newralgicznych kolorów – odcieni – preferowanych zestawów trudnych barw ale istotnych z punktu widzenia zamawiającego, a które powinny być wydrukowane w maksymalnie zbliżonym profilu kolorystycznym.

Próbny – przedprodukcyjny wydruk kalibracyjny

Istnieje możliwość zamówienia wydruku przedprodukcyjnego w technologii druku cyfrowego. Zamówienia obejmuje druk małoformatowy (ulotki, foldery, plakaty małoformatowe, wizytówki, papiery firmowe), jak również wielkoformatowy: banery, druk na foliach, plakaty wielkoformatowe, grafiki na plandekach itp). Wydruk próbny jest zalecany przy dużych zamówieniach obejmujących newralgiczne kolory bazowe muszące spełniać wymagania zgodności kolorystycznej.